Τα αρχεία cookies είναι απαραίτητα για τη βέλτιστη χρήση του δικτυακού μας τόπου από εσάς. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιούνται σχεδόν από όλους τους δικτυακούς τόπους. Τα αρχεία cookies αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες οι οποίες μας βοηθούν να βελτιώνουμε το δικτυακό μας τόπο – ωστόσο, μην ανησυχείτε, καμία από τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε στο δικτυακό μας τόπο δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα αρχεία cookies, και πώς μπορείτε να τα ελέγχετε μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, στον Οδηγό Αρχείων Cookies της Ford.

Διαβάστε περισσότερα

 
Mondeo 5-door in Ruby Red
Ford MONDEO – Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Ford Credit
6,83% Σταθερό Επιτόκιο1  Χρηματοδότησης

Ειδικά για το Ford MONDEO η Ford Credit σας παρέχει ένα εξειδικευμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με το ανταγωνιστικό ετήσιο σταθερό επιτόκιο χρηματοδότησης 6,83% για την αγορά του καινούριου σας Ford MONDEO.
Επισκεφτείτε τον πλησιέστερο Επίσημο Έμπορο Ford, επιλέξτε το νέο σας Ford MONDEO και από κοινού συμπληρώστε και αποστείλετε την αίτηση χρηματοδότησης στην Ford Credit. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης που προσφέρει η Ford Credit αφορά όλες τις εκδόσεις MONDEO (εκτός της σειράς Ford Mondeo Vignale), και απευθύνεται ανεξαιρέτως σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Επίσημο Έμπορο Ford.

Χαρακτηριστικά και οφέλη
Η Χρηματοδότηση Ford Credit σας παρέχει:
 • Σταθερό και ανταγωνιστικό επιτόκιο 6.83%,
 • Ελάχιστη προκαταβολή 40%,
 • Σταθερές τακτικές μηνιαίες δόσεις, με βάση έτος 360 ημερών και μήνα 30 ημερών,
 • Ευέλικτη περίοδο αποπληρωμής από 12 έως 48 μήνες,
 • Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του δανείου, 
 • Στο τέλος του προγράμματος, εφόσον έχουν εξοφληθεί όλες οι δόσεις, η κυριότητα του αυτοκινήτου μεταβιβάζεται σε σας.
Διαδικασία Χρηματοδότησης
 • Επιλέγετε ποιό αυτοκίνητο θέλετε να αγοράσετε,
 • Επιλέγετε την προκαταβολή που θέλετε να πληρώσετε και την περίοδο αποπληρωμής που σας εξυπηρετεί,
 • Ο Σύμβουλος Πωλήσεων του Επίσημου Εμπόρου Ford θα υπολογίσει για εσάς την μηνιαία δόση σας, με βάση το επιτόκιο, το κεφάλαιο και την επιθυμητή διάρκεια χρηματοδότησης. Στην συνέχεια ο Σύμβουλος Πωλήσεων του Επισήμου Εμπόρου θα υποβάλλει προς έγκριση την πρόταση χρηματοδότησης στη Ford Credit. Η χρηματοδότηση χορηγείται εφόσον εκπληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως αυτές καθορίζονται από την Τράπεζα,
 • Με την έγκριση, και μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης και ταξινόμησης, μπορείτε να φύγετε με το καινούργιο σας αυτοκίνητο,
 • Στο τέλος του προγράμματος, εφόσον έχουν εξοφληθεί όλες οι δόσεις, το αυτοκίνητο ανήκει πλέον σε σας.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε σχετικό παράδειγμα χρηματοδότησης.

Mondeo Trend 5D 1.5L EcoBoost 160PS
Αξία Αυτοκινήτου
25.4232
Προκαταβολή
10.169,20€
Ποσό Χρηματοδότησης
15.253,80€
Διάρκεια Χρηματοδότησης
48 μήνες
Επιτόκιο
6.83%
Σ.Ε.Π.Π.Ε. (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης)
8,07%
Ποσό Δόσης
364,07
Έξοδα Εγκρίσεως Δανείου
280€


1 Ετήσιο Ονομαστικό Επιτόκιο 6.23% πλέον εισφοράς 0,6% του Ν. 128/1975 προσαυξανόμενο  με 2,5 % σε περίπτωση υπερημερίας. Εφόσον η Χρηματοδότηση υπόκειται σε μειωμένο ή μηδενικό συντελεστή εισφοράς, το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται ανάλογα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συντελεστή εισφοράς χρηματοδότησης παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην σχετική αναφορά στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.
2 Ενδεικτική τιμή αυτοκινήτου Mondeo Trend 5D1.5L EcoBoost 160PS, περιλαμβάνει όφελος προωθητικού προγράμματος. Οι προτεινόμενες τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για τις τρέχουσες τιμές παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από τους Επισήμους Εμπόρους Ford. Τα αναγραφόμενα χρηματοδοτικά ισχύουν έως 30/6/2017, ενώ τυχόν έκτακτη τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων ή και μελλοντική διακοπή των προγραμμάτων είναι στην διακριτική ευχέρεια της Ford Credit.