Τα αρχεία cookies είναι απαραίτητα για τη βέλτιστη χρήση του δικτυακού μας τόπου από εσάς. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιούνται σχεδόν από όλους τους δικτυακούς τόπους. Τα αρχεία cookies αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες οι οποίες μας βοηθούν να βελτιώνουμε το δικτυακό μας τόπο – ωστόσο, μην ανησυχείτε, καμία από τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε στο δικτυακό μας τόπο δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα αρχεία cookies, και πώς μπορείτε να τα ελέγχετε μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, στον Οδηγό Αρχείων Cookies της Ford.

Διαβάστε περισσότερα

 
SafetyRecall
Ανακλήσεις
Ελέγξτε εάν εκκρεμεί ένα πρόγραμμα σέρβις ή μια ανάκληση για λόγους ασφαλείας στο όχημά σας.
 

Στη Ford προσέχουμε πάρα πολύ την κατασκευή των οχημάτων. Παρακολουθούμε τις εργασίες από κοντά σε ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής και η φροντίδα αυτή συνεχίζεται αφού πουληθεί το όχημα, μέσω του δικτύου Επίσημων Εμπόρων της Ford όταν τα οχήματα το επισκέπτονται για επισκευή ή σέρβις. Η Ford σας ενημερώνει πάντα όταν υπάρχουν προγράμματα σέρβις ή ανακλήσεις για λόγους ασφαλείας.
Η ανάκληση για λόγους ασφαλείας είναι το μέτρο που λαμβάνεται και η σχετική ανακοίνωση που σας αποστέλλεται όταν υπάρχει ανησυχία σχετικά με ένα πιθανό ελάττωμα, είτε αυτό σχετίζεται με κάποιο χαρακτηριστικό είτε με το σχεδιασμό ή την κατασκευή του οχήματός σας, το οποίο δυνητικά μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού τον οδηγό, τους επιβάτες του οχήματος ή άλλα άτομα.
Σας ενημερώνουμε επίσης στις περιπτώσεις που υπάρχουν οποιαδήποτε προγράμματα σέρβις τα οποία δεν σχετίζονται με την ασφάλεια. Καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες εισάγουμε νέα εξαρτήματα ή νέες διαδικασίες που έχουν ως σκοπό να βελτιώσουν τη συνολική ποιότητα των οχημάτων Ford. Σε τέτοιες περιπτώσεις ανακαλούμε το όχημά σας προκειμένου να μπορέσετε να επωφεληθείτε από αυτή την βελτίωση.