Ένα σύστημα που μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των πεζών