Home > Finance > Tools & Support > FAQs
 • Έχετε κάποια απορία σχετικά με την χρηματοδότηση και τις υπηρεσίες της Ford Credit;

  Δείτε τις απαντήσεις στις πιο συχνές απορίες σας σχετικά με την χρηματοδότηση του νέου σας Ford. Παρακάτω σας παραθέτουμε μια σειρά απαντήσεων σε ερωτήσεις των πελατών μας, που πιθανόν θα λύσουν τυχόν απορίες σας.

  Πού θα μάθω πληροφορίες για τα χρηματοδοτικά προγράμματα;

  Ο Επίσημος Έμπορος Ford της περιοχής σας έχει την εμπειρία, τη γνώση και τη διάθεση να σας ενημερώσει για όλα τα τρέχοντα προγράμματα της Ford Credit και να σας "λύσει" οποιεσδήποτε απορίες. Επιπρόσθετα, ο Επίσημος Έμπορος Ford θα σας δώσει όλες τις πληροφορίες που προβλέπει η νομοθεσία στην περίπτωση που η χρηματοδότηση σας εμπίπτει στα πλαίσια της καταναλωτικής πίστης κατά την ισχύουσα νομοθεσία (Τυποποιημένες Ευρωπαϊκές Πληροφορίες Καταναλωτικής Πίστης).

  Τι είναι το ΣΕΠΠΕ;

  Το ΣΕΠΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης) είναι το ποσοστό εκείνο το οποίο, υπολογιζόμενο σε ετήσια βάση, μας δείχνει σήμερα την πραγματική επιβάρυνση του συνόλου των τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων (δανείων, εξοφλήσεων και επιβαρύνσεων) που έχουν συμφωνηθεί από τον πιστωτή στον δανειζόμενο. Είναι η βάση για τον υπολογισμό των τόκων που έχετε να πληρώσετε όταν δανείζεστε χρήματα και πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά από το δανειστή στο δανειζόμενο βάσει του νόμου, όπως και τα όποια έξοδα βαρύνουν το δανειζόμενο. Το ΣΕΠΠΕ επιπλέον, σας επιτρέπει να συγκρίνετε τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα σε ίση βάση.

  Ποιός είναι ο συντελεστής εισφοράς δανείων (ν.128/75);

  Ο συντελεστής εισφοράς δανείου στην Ελλάδα έχει οριστεί στο 0,6% και προστίθεται στο εκάστοτε Ονομαστικό Επιτόκιο. Διευκρινίζουμε ότι προβλέπονται εξαιρέσεις σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα:
  Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή αγροτικούς συνεταιρισμούς που κατά κύριο επάγγελμα/ δραστηριότητα δηλώνουν αγρότες ή κτηνοτρόφοι ή αλιείς και ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθεί η αγορά επαγγελματικού οχήματος, για τους σκοπούς και μόνο του κυρίου επαγγέλματος ή δραστηριότητας, υπόκεινται σε συντελεστή εισφοράς 0,12%. Οι αγορές επιβατικών ή επαγγελματικών οχημάτων με χρηματοδότηση που πραγματοποιούνται από Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, απαλλάσσονται από τον συντελεστή εισφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τους συντελεστές εισφοράς δανείων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Ford Credit στην τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης 210 5709888 (fax: 210 5709866) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 πμ – 14.00 μμ.

  Τι ηλικία πρέπει να έχω για να πάρω δάνειο;

  Για να υπογράψετε σύμβαση χρηματοδότησης πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας βάσει του νόμου.

  Γιατί πρέπει να κάνω πλήρη ασφάλιση του αυτοκινήτου μου;

  Με βάση την τρέχουσα Ελληνική νομοθεσία η ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων σε κυκλοφορία είναι υποχρεωτική. Επιπλέον η ασφάλιση του οχήματος καλύπτει εσάς, την Ford Credit και οποιονδήποτε τρίτο εμπλακεί σε ατύχημα.

  Παρέχετε τα προσωπικά μου δεδομένα σε άλλους οργανισμούς;

  Η Ford Credit δεν θα διαθέσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κανένα οργανισμό για λόγους προώθησης και διαφήμισης χωρίς την συναίνεση σας. Για εσάς που έχετε ήδη χρηματοδότηση Ford Credit παρακαλούμε ανατρέξτε στο συμφωνητικό της χρηματοδότησης για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και την πολιτική της εταιρείας για την χρήση προσωπικών δεδομένων των πελατών της και για τους υπόλοιπους στην Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων.

  Ποιοι είναι οι ανεξάρτητοι φορείς που παρέχουν συμβουλευτική συνδρομή σε δανειολήπτες στους οποίους μπορώ να απευθυνθώ;

  Για συμβουλές σχετικά με το δάνειό σας μπορείτε να απευθύνεστε στους ακόλουθους φορείς που αναφέρονται στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, http://www.efpolis.gr/ ήτοι στον Συνήγορο του Καταναλωτή, στον Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών, στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ADR POINT ΙΚΕ ή στο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (Ε.Ι.Ε.Σ.).

 • Έχετε κάποια απορία σχετικά με την χρηματοδότηση και τις υπηρεσίες της Ford Credit;

  Δείτε τις απαντήσεις στις πιο συχνές απορίες σας σχετικά με την χρηματοδότηση του νέου σας Ford. Παρακάτω σας παραθέτουμε μια σειρά απαντήσεων σε ερωτήσεις των πελατών μας, που πιθανόν θα λύσουν τυχόν απορίες σας.

  Χρειάζεται να υποβάλω τη φορολογική μου δήλωση;

  Μεταξύ των προσωπικών στοιχείων που χρειαζόμαστε από σας για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την αίτηση χρηματοδότησης σας είναι, το αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος έτους, αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αξιολόγηση της πρότασης χρηματοδότησης όπως αναφέρονται παρακάτω.

  Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να επεξεργαστείτε την αίτηση χρηματοδότησής μου;

  Η Ford Credit θα επεξεργαστεί το αίτημά σας ταχύτατα. Ο Επίσημος Έμπορος Ford έχει συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο του αιτήματός σας σε πραγματικό χρόνο.

  Ερευνάτε την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών σας; 

  Ναι. Συλλέγουμε πληροφορίες από τους αρμόδιους οργανισμούς (π.χ. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) στα πλαίσια του ελέγχου φερεγγυότητας και επαλήθευσης ταυτότητας. Δικαιούστε να ενημερώνεστε εάν τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (άρθρο 12 ν. 2472/1997) και να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους (άρθρο 13 ν. 2472/1997). Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά απευθυνόμενοι στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Ford Credit στην τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης 210 5709888 (fax: 210 5709866) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 πμ – 14.00 μμ.

  Τι χρονική διάρκεια μπορεί να έχει η χρηματοδότησή μου;

  Σας προσφέρουμε επιλογές διάρκειας χρηματοδότησης και συγκεκριμένα από 12 έως 60 μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

  Χρεώνετε κάποια επιπλέον έξοδα;

  Τα έξοδα που απορρέουν από την σύμβαση πίστωσης ονομάζονται Έξοδα Εγκρίσεως Δανείου τα οποία ανέρχονται στα 280€. Ωστόσο, αυτά τα έξοδα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα προωθητικά προγράμματα. Σε περίπτωση υπερημερίας το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά το νόμιμο περιθώριο.

  Τι δικαιολογητικά απαιτούνται κατά την αίτησή μου για χρηματοδότηση;

  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση της χρηματοδότησης για όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτή, είναι τα ακόλουθα:
  Αίτηση χορήγησης χρηματοδότησης,
  Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο,
  Φωτοτυπία εκκαθαριστικού του τρέχοντος έτους,
  Φωτοτυπία τελευταίας μισθοδοσίας,
  Φωτοτυπία του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή κινητής τηλεφωνίας από τον οποίο να ταυτοποιούνται τα στοιχεία κατοικίας,
  Σε περίπτωση που ο αιτούμενος δηλώνει ιδιοκτήτης ακινήτου, φωτοτυπία του τελευταίου Ε9 ή Ε1 που έχει καταθέσει στην εφορία.

  Τι γίνεται αφού υπογράψω τα Έγγραφα της Χρηματοδότησης, και προχωρήσει η εκταμίευση του δανείου;

  Μετά την εκταμίευση του δανείου, θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση κατοικίας σας πλήρης φάκελος του Δανείου σας, ο οποίος θα περιλαμβάνει:
  Αντίγραφο της Αίτησης Χρηματοδότησης,
  Σύμβαση Χορηγήσεως Δανείου,
  Πρόγραμμα Αποπληρωμής,
  Οδηγίες για την Πληρωμή των Δόσεων του Δανείου σας,
  Δήλωση Προεξόφλησης Δανείου.
  Εξουσιοδότηση οικειοθελούς παράδοσης αυτοκινήτου.

  Θα υποθηκευτεί το σπίτι μου ως εγγύηση για το δάνειό μου;

  Όχι. Η σύμβαση χρηματοδότησης της Ford Credit προϋποθέτει παρακράτηση κυριότητας του οχήματος σας η οποία αίρεται με την ολική αποπληρωμή της χρηματοδότησης.

 • Έχετε κάποια απορία σχετικά με την χρηματοδότηση και τις υπηρεσίες της Ford Credit;

  Δείτε τις απαντήσεις στις πιο συχνές απορίες σας σχετικά με την χρηματοδότηση του νέου σας Ford. Παρακάτω σας παραθέτουμε μια σειρά απαντήσεων σε ερωτήσεις των πελατών μας, που πιθανόν θα λύσουν τυχόν απορίες σας.

  Τι γίνεται αφού υπογράψω τα Έγγραφα της Χρηματοδότησης, και προχωρήσει η εκταμίευση του δανείου;

  Μετά την εκταμίευση του δανείου, θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση κατοικίας σας πλήρης φάκελος του Δανείου σας, ο οποίος θα περιλαμβάνει:
  Αντίγραφο της Αίτησης Χρηματοδότησης,
  Σύμβαση Χορηγήσεως Δανείου,
  Πρόγραμμα Αποπληρωμής,
  Οδηγίες για την Πληρωμή των Δόσεων του Δανείου σας,
  Δήλωση Προεξόφλησης Δανείου.
  Εξουσιοδότηση οικειοθελούς παράδοσης αυτοκινήτου.

  Υπάρχει η δυνατότητα ολικής ή μερικής αποπληρωμής πριν το τέλος της χρηματοδότησης;

  Υπάρχει, μπορείτε να αποπληρώσετε το σύνολο ή μέρος του δανείου σας ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια της χρηματοδότησης. Στις περιπτώσεις αυτές δικαιούστε μείωση του συνολικού κόστους της πίστωσης που αφορά τους τόκους και τις επιβαρύνσεις για το διάστημα που απομένει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία προεξόφλησης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Ford Credit στην τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης 210 5709888 (fax: 210 5709866) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 πμ – 14.00 μμ.

  Υπάρχει κάποια επιπλέον επιβάρυνση στην περίπτωση της Ολικής Αποπληρωμής;

  Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόωρη εξόφληση επιβαρύνεται με έξοδα αποπληρωμής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσίαTooltip. Ειδικότερα, η Ford Credit δικαιούται εύλογης και αντικειμενικά αιτιολογημένης αποζημίωσης για ενδεχόμενα έξοδα που έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη εξόφληση του δανείου, μόνο ως προς το Ποσό Προεξόφλησης που υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ σε οποιοδήποτε διάστημα 12 μηνών, ανάλογα με το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρόωρης εξόφλησης και της συμφωνηθείσας λήξης του Δανείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία προεξόφλησης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Ford Credit στην τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης 210 5709888 (fax: 210 5709866) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 πμ – 14.00 μμ.

  Μπορώ να ζητήσω Ανάλυση του λογαριασμού μου;

  Η Ανάλυση Λογαριασμού σας παρέχει πληροφορίες των καταβολών που έχετε κάνει καθώς και του υπολοίπου του δανείου σας μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της. Μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί η Ανάλυση Λογαριασμού σας επικοινωνώντας μαζί μας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Ford Credit στην τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης 210 5709888 (fax: 210 5709866) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00πμ-02.00μμ.

  Μπορώ να Ανακαλέσω την Σύμβαση Χρηματοδότησης μετά την υπογραφή της και την εκταμίευση του δανείου;

  Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από το δάνειο εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης ή την ημερομηνία παραλαβής της Σύμβασης Χρηματοδότησης και των σχετικών εγγράφων.

  Τι συμβαίνει στην περίπτωση ατυχήματος και καταστροφής του αυτοκινήτου μου;

  Βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας, η ασφάλιση του οχήματός σας είναι υποχρεωτική για προστασία δική σας, της Ford Credit και οποιουδήποτε τρίτου εμπλακεί σε ατύχημα. Η ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή και το κόστος της δεν συμπεριλαμβάνεται στην χρηματοδότηση. Σε περίπτωση ατυχήματος, θα πρέπει να κάνετε δήλωση ατυχήματος στην ασφαλιστική εταιρεία σας. Παρακαλώ σημειώσατε ότι τυχόν καταστροφή του οχήματός σας, δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση της συνέχισης αποπληρωμής των δόσεων της χρηματοδότησής σας. Με την έναρξη χρηματοδότησης της Ford Credit το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο με ελάχιστες καλύψεις Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, Πυρός, Ολικής Κλοπής και Θραύσης Κρυστάλλων. Η Ford Credit είναι δικαιούχος στην ασφάλιση και δικαιούται να λάβει απευθείας όποια αποζημίωση προς πληρωμή των εκκρεμών δόσεων της χρηματοδότησης.

  Υπάρχει η δυνατότητα μεταβίβασης της κατοχής του αυτοκινήτου πριν το τέλος της Χρηματοδότησης;

  Δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταβίβασης ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου στο όνομα τρίτου κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης ανεξαρτήτως της όποιας συγγενικής σας σχέσης. Η ιδιοκτησία του αυτοκινήτου μεταφέρεται σε εσάς μετά την ολοκληρωτική αποπληρωμή της χρηματοδότησης. Η Ford Credit όμως θα μπορούσε να εξετάσει αυτή την μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου σε κάποιες περιπτώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Ford Credit στην τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης 210 5709888 (fax: 210 5709866) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 πμ – 14.00 μμ.

  Μπορώ να αλλάξω την ημερομηνία πληρωμής της μηνιαίας δόσης μου ή τη διάρκεια χρηματοδότησης μετά την έναρξη αυτής;

  Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία πληρωμής της μηνιαίας δόσης σας αποστέλλοντας ταχυδρομικώς στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Ford Credit μία Υπεύθυνη Δήλωση με την ημερομηνία της επιλογής σας. Η διάρκεια χρηματοδότησης μπορεί να αλλάξει εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία αλλαγής της διάρκειας χρηματοδότησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Ford Credit στην τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης 210 5709888 (fax: 210 5709866) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 πμ – 14.00 μμ.

  Πώς μπορώ να εξουσιοδοτήσω τρίτο μέρος να χειρίζεται εκ μέρους μου θέματα της χρηματοδότησής μου;

  Μπορείτε να εκχωρήσετε τη διαχείριση της χρηματοδότησής σας σε τρίτο μέρος κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Ford Credit. Στη προκειμένη περίπτωση θα μας υποβάλλετε γνήσιο αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας του τρίτου μέρους καθώς και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από κάποια αρμόδια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ).

Top