Η κράτησή σας ακυρώθηκε

Η κράτηση που αιτηθήκατε για ##services## στον ##dealer_name## στις ##booking_date##  ##booking_time## ακυρώθηκε με επιτυχία.

Μπορώ να επαναλάβω την κράτηση;

Αν επιθυμείτε να αιτηθείτε μια νέα κράτηση, κάντε το χρησιμοποιώντας το εργαλείο μας. Μπορείτε να αρχίσετε πληκτρολογώντας τα στοιχεία του οχήματός σας.