Πληκτρολογήστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο που επιλέξατε για την πραγματοποίηση της επισκευής σας προκειμένου να σας παρέχει τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει και δευτερευόντως για να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο σας εξυπηρετεί. Η συνολική πολιτική εμπιστευτικότητας της Ford βρίσκεται στην ιστοσελίδα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου