Ο Αριθμός Πλαισίου Οχήματος (VIN) μπορεί να βρεθεί σε τρία σημεία:

VIN Number

Στην πλευρά του οδηγού του οχήματος, στο σημείο όπου η γωνία του ταμπλό συναντά το παρμπρίζ

VIN Number

Στην κολόνα της πόρτας του οδηγού (στο σημείο όπου η πόρτα ασφαλίζει όταν είναι κλειστή)

VIN Number

Στα έγγραφα τίτλου και καταχώρησης του οχήματός σας ή στο ασφαλιστήριό σας