ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;

Home > Owner > My Vehicle > Safety Recalls
Ford in Britain

Ενέργειες βελτίωσης προϊόντος

Ελέγξτε αν εκκρεμεί κάποια ενέργεια βελτίωσης προϊόντος για το όχημά σας

Ο κατασκευαστής Ford διεξάγει στα οχήματά του συνεχείς ελέγχους, ώστε να διασφαλίσει, ότι αυτά ανταποκρίνονται πλήρως στα ποιοτικά πρότυπα λειτουργίας και ασφάλειας που έχει θέσει κατά την σχεδίαση και κατασκευή τους. Είναι δυνατό κάποιες φορές και ανάλογα με τα ευρήματα των προαναφερθέντων ελέγχων να διαπιστωθεί η ανάγκη για αντικατάσταση κάποιων εξαρτημάτων ή ακόμα και η αναβάθμιση του λογισμικού λειτουργίας των ηλεκτρονικών μονάδων. Οι ενέργειες αυτές σκοπό έχουν να αποδείξουν εμπράκτως την πλήρη δέσμευση της Ford για την διασφάλιση της άψογης και ασφαλούς λειτουργίας των οχημάτων μας. Τα προϊόντα μας παρακολουθούνται σε κάθε στάδιο, ακόμα και αφού έχουν παραδοθεί στους κατόχους. Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Ford αποσκοπούν στην τροποποίηση, άρα και βελτίωση του προϊόντος με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Ανάλογα με την ενέργεια βελτίωσης που χρειάζεται να πραγματοποιηθεί σε κάθε όχημα ο κάτοχος μπορεί να λάβει σχετική ενημέρωση είτε με την μορφή επιστολής ή μέσω του Ford Pass που να τον ενημερώνει γι' αυτό. Στις περιπτώσεις που ο κατασκευαστής έχει αποφασίσει ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί στην επόμενη επίσκεψη του οχήματος στο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο δεν θα λάβει σχετική επιστολή και θα ενημερωθεί κατά την επίσκεψή του στο συνεργείο.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ελέγξετε αν εκκρεμεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια για το όχημά σας στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Ford ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do  (θα λάβετε έγκυρη απάντηση  χρησιμοποιώντας μόνο internet explorer.

Top