ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;

Home > Experience Ford > Sustainability
Our Blueprint for the road ahead

Σχεδιάζοντας το μέλλον

Μοναδική οικονομία καυσίμου και μειωμένες εκπομπές ρύπων: αυτοί είναι οι θεμελιώδεις στόχοι τμήματος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Αυτοί οι στόχοι αποτελούν επίσης μέρος της πολιτικής μας όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Συνεπώς επενδύουμε στην έρευνα, αξιολογούμε και λαμβάνουμε πρωτοβουλίες οι οποίες δημιουργούν όφελος. Όφελος το οποίο συνδέεται με την μακροπρόθεσμη διατήρηση και βελτίωση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού κεφαλαίου.

Για να καθορίσουμε με ακρίβεια τις ενέργειες αυτές καθώς και να εντάξουμε επιπλέον δράσεις, δημιουργήσαμε το "Πρόγραμμα για τη Βιωσιμότητα".

Το όραμα μας

Στο πρόγραμμα αυτό παρουσιάζεται η εν γένει στρατηγική στο ζήτημα της βιωσιμότητας της εταιρείας μας, απεικονίζοντας το γεγονός ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός σύνθετου συστήματος που συνδέει τα προϊόντα μας, τις παραγωγικές μας μονάδες, τους ανθρώπους και τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Εκτός του ότι αποτελεί τη βέλτιστη πρακτική, η στρατηγική για τη βιωσιμότητα αποτελεί βασικό κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής της Ford. Με έξυπνες και βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις και μια συναρπαστική γκάμα τεχνολογικά προηγμένων οχημάτων με σημαντική αποδοτικότητα καυσίμου, χτίζουμε τα θεμέλια που θα διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας στην Ευρώπη.

Οι δημόσιες αναφορές μας αποτελούν σημαντικό τμήμα της δέσμευσής μας για διαφάνεια και έχουν συμβάλλει στην βελτιστοποίηση της θέσης της εταιρείας μας και σε όλη τη βιομηχανία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Εταιρική Αναφορά Βιωσιμότητας.

corporate.ford.com/go/sustainability

Top