ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;

Πληκτρολογήστε την ερώτησή σας…
Home > Finance > Ford Finance > Personal Financing > Finance Options and Comparison

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για Ιδιώτες

Σας παραθέτουμε τον παρακάτω συγκριτικό πίνακα Χρηματοδοτικών
Προγραμμάτων για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τη λύση που σας ταιριάζει.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Χρηματοδότηση Ford
Finance

Ford Lease

Διαθέσιμο από Επίσημο Έμπορο Ford ΝΑΙ ΝΑΙ
Ιδιοκτησία Αυτοκινήτου
NΑΙ ΟΧΙ
Τύπος Αυτοκινήτου Καινούργια Ford Καινούργια Ford
Επιβατικά & Επαγγελματικά ΝΑΙ
ΝΑΙ
Διάρκεια Χρηματοδότησης 12 έως 84 μήνες Έως 60 μήνες
Ελάχιστη Προκαταβολή 15% Εφόσον απαιτείται
Σταθερή Μηνιαία Δόση ΝΑΙ
ΝΑΙ
Ρίσκο Μεταπώλησης ΝΑΙ
ΟΧΙ
Υπηρεσίες Συντήρησης & Επέκτασης Εγγύησης ΟΧΙ
NΑΙ
Όριο Χιλιομέτρων ΟΧΙ
ΝΑΙ
Αλλαγή Οχήματος στη Λήξη του Προγράμματος
ΟΧΙ ΝΑΙ
Top