Φόρτιση Ford Mustang Mach-E

Close

Διαθέτουμε πλέον πάνω από 500,000 σταθμούς φόρτισης στο BlueOval™ Charge Network και παρέχουμε μια ποικιλία λύσεων για τις οικιακές σας ανάγκες φόρτισης.

Ford Mach-E charging socket

Πρίζες & Καλώδια φόρτισης

Η Mustang Mach-E σας παρέχει εμπιστοσύνη, παρέχοντας το δικό σας καλώδιο φόρτισης για δημόσια σημεία φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).