ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;

Πληκτρολογήστε την ερώτησή σας…
Home > Shop > Specialist Sales > Transit Conversion > Special Vehicle Options

ATTENTION MARKETS: Please ensure all links have correct local link destinations

Special Vehicle Options

One-Stop Transits may be ready for work, but that doesn't mean you can’t add your own finishing touches so they’re better suited to your working conditions.

x
Special Paints

Special Paints

Your company’s livery is an important business asset, so Transit is available in a huge range of colour options.

Special vehicle options availability varies by region and model. Please check with your local Ford Transit Centre. More details on the options are provided in the Body and Equipment Mounting Manuals on the Ford Etis web site.

Ford Programmable Battery Guard

Ford Programmable Battery Guard

This patented battery guard system ensures you’ll never be stranded with a flat battery. Set a time for battery use without the engine running, create profiles for battery use (heavy or light use, with and without additional batteries) and protect your battery from starter motor overload. This highly functional unit is packed with features. Optional on Transit and Transit Custom.

Explore Programmable Battery Guards

High Electrical Power System

High Electrical Power System

This has been specially developed for Transit Conversions with heavy power needs, such as Emergency Vehicles, Refrigeration Units and Maintenance Vehicles. It contains:

  • High Performance AGM batteries
  • Engine RPM Control

Optional on Transit and Transit Custom.

Trailer tow electrics

Trailer tow electrics

If you need to fit a unique tow bar to your Transit Conversion, then our Trailer Tow Electrics pack will let you safely and legally connect power to your trailer. It contains a sturdy connector and the wiring necessary to operate your trailer’s lights. Optional on the Transit and Transit Custom.

Twin High Performance AGM Batteries

Twin High Performance AGM Batteries

Available for higher electrical loads, providing improved reliability when deep-cycling. Optional on Transit, Transit Custom and Transit Connect models.

12v Customer Connection Point

12v Customer Connection Point

All Transit and Transit Customs models have a fused power point located on the side of the driver’s seat pedestal.

Beacon Preparation Pack

Beacon Preparation Pack

Beacons are fitted on many vehicle conversions including Road Maintenance, Recovery Vehicles and Emergency Services. This optional pack on Transit and Transit Custom models provides a switch and electrical wiring for ease of fitting.

High Specification Interface Connector

High Specification Interface Connector

This comprehensive connector provides access to power supply vehicle signals that facilitate conversions. Signals include engine start, engine run, stop lamp, door open, turn indicators, vehicle speed and handbrake on. Optional on Transit and Transit Custom.

Auxiliary Fuel Port

Auxiliary Fuel Port

Available on Transit, this option provides a secondary fuel line and connector for easier attachment to auxiliary equipment: aftermarket heaters, for example. Optional on Transit and Transit Custom.

Engine RPM Control

Engine RPM Control

This control enables the engine to be run at elevated RPM speeds when idling. The three modes to cover all your power take-off requirements. Optional on Transit and Transit Custom.

240 Amp Alternator

240 Amp Alternator

This high output alternator can help maintain the battery’s charge when demanding aftermarket systems are fitted. Optional on Transit and Transit Custom.

Utility Vehicle Switch Pack

Utility Vehicle Switch Pack

Provides switches for beacon and power equipment for utilities. For example, road maintenance crew van with water heater, additional lighting, beacons. Consists of 3 switches and wiring: 1 x Beacon Switch and 2 x 12V Auxiliary Switches. The auxiliary switches are positioned in the 2- DIN overhead console in the and can be used for powering various functions, for example, work lamps, water heater, or power to a rear tailgate. Optional on Transit and Transit Custom.

Tyre Carrier Drop with Door Closed

Tyre Carrier Drop with Door Closed

Tyre Carrier Drop with Door Closed allows the spare wheel to be removed from the cradle without having to open the rear doors to access the release control. Suitable for customers where a spare wheel release inside the rear doors may be inconvenient, e.g. refrigerated van, security van, ambulance. Optional on Transit Van, Bus and Kombi variants.

You might also be interested in…

Ford Conversions

Versatile, durable and flexible. These work-ready Transits give you a cost-effective solution to a wide range of business needs.

Explore Ford Conversions

Partner Conversions

If your work is highly specialised and you need a bespoke Transit, you’ll be pleased to know of our extensive list of Ford accredited convertors.

Explore Partner Conversions

Resources and Information

An extensive list of all the documentation and information on the Ford Transit Approved Conversions.

Explore Resources and Information

 

<%-DealerName%>

<% if (CustomerRatingsCombined) { %> <% } %> <% if (serviceList) { %>

<%- serviceList %>

<% } %> <% if (todayClosingTime) { %>

Έκθεση: Ανοιχτά σήμερα μέχρι… <%-todayClosingTime%>

<% } %> <% if (todayPartsClosingTime) { %>

Ανταλλακτικά: Ανοιχτά σήμερα μέχρι… <%-todayPartsClosingTime%>

<% } %> <% if (todayServiceClosingTime) { %>

Συνεργείο: Ανοιχτά σήμερα μέχρι… <%-todayServiceClosingTime%>

<% } %>
<% _.forEach(formattedAddress, function(addressLine) { %>

<%- addressLine %>

<% }); %>
<% if (PrimaryPhone) { %>

<%- PrimaryPhone %>

<% } %>

  Κατευθύνσεις

  Στοιχεία επίσημου συνεργάτη

Top