ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;

Πληκτρολογήστε την ερώτησή σας…
Home > Experience Ford > Sustainability > Mobility
Mobility: thinking ahead

Κινητικότητα: Κοιτώντας μπροστά

Είναι σημαντικό να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας, στις ανάγκες των πολύτιμων για εμάς ιδιοκτητών των οχημάτων Ford και πελατών μας. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στα θέματα παγκόσμιας βιωσιμότητας και τα μελλοντικά ζητήματα που μπορεί να μας επηρεάσουν όλους.

Συνεπώς, αξιοποιούμε πλήρως τα επιχειρησιακά μας πλεονεκτήματα, μεταξύ αυτών η καινοτομία και η εδραίωση συνεργασιών, προκειμένου να αναπτύσσουμε λύσεις για διευκόλυνση της κινητικότητας που λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες ενός κόσμου που συνεχώς μεταβάλλεται.

Τι εννοούμε όταν λέμε κινητικότητα;

Στη Ford, ορίζουμε την κινητικότητα ως εξής: εύκολη πρόσβαση σε ανθρώπους, αγαθά και υπηρεσίες όταν τις χρειάζονται ή τις θέλουν, με ασφάλεια, αποδοτικότητα και οικονομικό τρόπο, παρέχοντας μια απλοποιημένη και διασκεδαστική εμπειρία για τον πελάτη.'

Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την κινητικότητα προσιτή με κάθε έννοια του όρου: από οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς.

Όταν ανακοινώναμε το Πρόγραμμα μας για την Κινητικότητα το 2012, επισημάναμε τον τρόπο σκέψης μας σχετικά με τις μεταφορές και την εικόνα που πιστεύουμε ότι θα έχουν αυτές το 2025 και μετά.

Το Πρόγραμμα προσδιόριζε επίσης τις κατηγορίες των απαιτούμενων τεχνολογιών, επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και συνεργασιών ώστε να επιτευχθεί όλο αυτό στο μέλλον. Επίσης, θέσαμε βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους: σκοπός μας ήταν να επιλύσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα κινητικότητας σήμερα, αλλά και θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον, δεδομένου ιδιαιτέρως του ότι ο πληθυσμός ολοένα αυξάνεται και επιλέγει να κατοικεί σε αστικά περιβάλλοντα.

Εφαρμόζοντας έναν πιο έξυπνο τρόπο σκέψης 

Το 2015, ανακοινώσαμε το πρόγραμμα Ford Smart Mobility. Αυτή η νέα πρωτοβουλία βασίζεται στην καινοτομία και έχει σχεδιαστεί ώστε η Ford να περάσει στο επόμενο στάδιο όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, την κινητικότητα και τα αυτόνομα οχήματα, χρησιμοποιώντας "μαζικά δεδομένα" ώστε να υλοποιείται καλύτερα και να βελτιώνεται η εμπειρία του πελάτη.

Πραγματοποιώντας πειράματα κινητικότητας ανά τον κόσμο μπορέσαμε να εξετάσουμε εναλλακτικά σενάρια για υποβοήθηση της κινητικότητας, να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον καθώς και την αξία τους. 

Ως υπεύθυνοι μιας παγκόσμιας σειράς Καινοτόμων Προκλήσεων Κινητικότητας, έχουμε εφαρμόσει επίσης μια προσέγγιση ανοικτής καινοτομίας προκειμένου να ανακαλύψουμε λύσεις κινητικότητας από όλο τον κόσμο.  

Top