ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;

Πληκτρολογήστε την ερώτησή σας…
Home > Experience Ford > Sustainability > Supply Chain
About our supply chain

Η εφοδιαστική αλυσίδα μας

Η βιομηχανία αυτοκινήτων διαθέτει μία από τις πιο σύνθετες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στην πραγματικότητα, συχνά παρεμβάλλονται έξι με 10 επίπεδα προμηθευτών μεταξύ μιας κατασκευάστριας εταιρείας αυτοκινήτων και της προέλευσης των πρώτων υλών που τελικά καταλήγουν στην κατασκευαστική διαδικασία.

Εμείς (και άλλες εταιρείες αυτοκινήτων) συνεργαζόμαστε με χιλιάδες τέτοιους προμηθευτές προκειμένου να αποκτήσουμε τα υλικά, τα μέρη και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την κατασκευή των τελικών προϊόντων μας. Και η έκταση, το βάθος και η διασύνδεση της εφοδιαστικής αλυσίδας, μπορεί να αποτελεί πρόκληση όσον αφορά τη διαχείριση των επιχειρηματικών θεμάτων και των ζητημάτων βιωσιμότητας. 

Στη Ford, έχουμε ανταποκριθεί και συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις προκλήσεις με μια σειρά από έξυπνες και αποτελεσματικές λύσεις.

  • Ήμασταν η πρώτη κατασκευάστρια εταιρεία αυτοκινήτων που αναγνώρισε ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δραστηριότητες και την εφοδιαστική μας αλυσίδα, ήταν ένα σημαντικό ζήτημα βιωσιμότητας.
  • Η στρατηγική μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνει την τήρηση του Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βασικές Συνθήκες Εργασίας και Εταιρική Ευθύνη (Επιστολή Πολιτικής 24), καθώς και αξιολογήσεις συμμόρφωσης με τον Κώδικα στις δραστηριότητές μας και από τους προμηθευτές μας. Συμπεριλαμβάνει επίσης την εκπαίδευση των προμηθευτών μας και την εδραίωση των ικανοτήτων τους προκειμένου να διαχειρίζονται τα ζητήματα βιωσιμότητας στις δραστηριότητές τους.
  • Ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές μας να διαχειρίζονται τα ζητήματα και τους κινδύνους βιωσιμότητας εντός των δικών τους δραστηριοτήτων και εφοδιαστικών αλυσίδων, παρέχοντάς τους τα εργαλεία ώστε να αποκτήσουν τη σχετική ικανότητα. Για παράδειγμα:
  • Έχουμε αναπτύξει αναλυτικούς οδηγούς πόρων και έχουμε χρηματοδοτήσει παρουσιάσεις ειδικών σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνθηκών εργασίας και εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
  • Παρέχουμε φύλλα εργασίας για την παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών και την ανάπτυξη κώδικα δεοντολογίας.
  • Προσφέρουμε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχουμε αναπτύξει και παράλληλα παρέχουμε πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη δική μας διαδικασία συμμόρφωσης και κατάρτισης.

Σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία όπου οι μεταφορές, η τεχνολογία και η κατασκευή μεταβάλλονται και αναπτύσσονται αδιάκοπα, δεσμευόμαστε να συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές ώστε να επιλύουμε κάθε ζήτημα και αμφιβολία που μπορεί να προκύπτει.

Top