ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;

Πληκτρολογήστε την ερώτησή σας…
Home > Useful Information > Privacy Policy Survey
Privacy

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς έρευνας ικανοποίησης

Η ενημέρωση που ακολουθεί περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής «εμείς», «μας» «εμάς») επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της έρευνας ικανοποίησης που πραγματοποιείται με αφορμή την πρόσφατη παρουσίαση των νέων μας οχημάτων Ford Puma, Ford Kuga και Ford Explorer (εφεξής η «Έρευνα»). Η διασφάλιση της ιδιωτικότητάς σας είναι για εμάς εξαιρετικά σημαντική και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

1. Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων

Στο πλαίσιο της Έρευνας θα συλλέξουμε τα εξής προσωπικά σας δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Βαθμός ικανοποίησης σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου
 • Σχόλια και παρατηρήσεις σας

(εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»).

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα συλλεγούν αποκλειστικά με σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησής σας από την παρουσίαση των οχημάτων Ford Puma, Ford Kuga και Ford Explorer.

2.     Νομική βάση επεξεργασίας

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του υπέρτερου εννόμου συμφέροντός μας να αξιολογήσουμε τον βαθμό ικανοποίησής σας από την παρουσίαση των οχημάτων Ford Puma, Ford Kuga και Ford Explorer, ώστε να βελτιώνουμε διαρκώς τον τρόπο με τον οποίο διενεργούμε αντίστοιχες παρουσιάσεις στο μέλλον [άρθρο 6 παρ. 1 στ’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)].

3.     Διαβιβάσεις και αποδέκτες

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας ενδέχεται τα Προσωπικά Δεδομένα να κοινοποιηθούν από την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. σε άλλα πρόσωπα στα οποία η Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. έχει αναθέσει την παροχή σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς υπηρεσιών, όπως εταιρείες έρευνας αγοράς και έρευνας ικανοποίησης πελατών και εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (π.χ. για παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας). Στην περίπτωση αυτή, τα Προσωπικά Δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τους εν λόγω αποδέκτες. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη διαβίβαση δεδομένων σας εκτός του Ε.Ο.Χ. για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας λόγω της κοινοποίησης των Προσωπικών Δεδομένων στους εν λόγω αποδέκτες θα υπόκειται σε ενδεδειγμένες και κατάλληλες εγγυήσεις και προϋποθέσεις για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων, π.χ. αποφάσεις επάρκειας ή συμφωνίες διαβίβασης βασισμένες σε εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα όταν διαβιβάζονται εκτός Ε.Ο.Χ. ή για να προμηθευτείτε αντίγραφο των εγγυήσεων που εφαρμόζουμε για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων όταν διαβιβάζονται, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διεύθυνση: Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., Τατοΐου, αρ. 121, ΤΚ 14452, Μεταμόρφωση, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) DPeurope@ford.com.

4.     Περίοδος διατήρησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της Έρευνας και γενικά για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται ή επιβάλλεται εκ του νόμου.

5.     Τα δικαιώματά σας

Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την προστασία Των Προσωπικών Δεδομένων:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. προκειμένου να σας ενημερώσουμε και σας εξηγήσουμε εάν και ποια προσωπικά δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που η Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. τηρεί για εσάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης
  Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή ή πρέπει να επικαιροποιηθούν, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωση ανακριβών ή τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.
 • Δικαίωμα διαγραφής
  Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως, π.χ. όταν τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, μπορείτε να ζητήσετε από τη Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. τη διαγραφή τους.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  Εάν θεωρείτε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι ακριβή ή η επεξεργασία τους είναι παράνομη ή θεωρείτε ότι δεν χρειάζονται πλέον στη Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. ή έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία τους, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.
 • Δικαίωμα εναντίωσης
  Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από τη Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. για λόγους που σας αφορούν και σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός, μεταξύ άλλων, και αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά (ισχύουν εκ του νόμου εξαιρέσεις).

 

Μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω και αναλυτικότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») (www.dpa.gr). Αν έχετε ερωτήματα ή ανησυχίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση email DPeurope@ford.com ή όπως όπως περιγράφεται κατωτέρω στην ενότητα 7, ασκώντας τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, αντίρρησης, κτλ.) και θα απαντήσουμε.

6.     Υποβολή καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην ΑΠΔΠΧ για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων. Η ΑΠΔΠΧ εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23). Σχετικά με την αρμοδιότητα της ΑΠΔΠΧ και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).

7.     Επικοινωνία με την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.

Προκειμένου να επικοινωνήσετε με την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. ή/και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα 5, μπορείτε να απευθυνθείτε εδώ: Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., Τατοΐου, αρ. 121, ΤΚ 14452, Μεταμόρφωση, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) DPeurope@ford.com.

Top