ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;

Πληκτρολογήστε την ερώτησή σας…
Home > Shop > Explore > Τεχνολογίες > Ασφάλεια και προστασία > Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας

Σύστημα Ηλεκτρονικού Ελέγχου Ευστάθειας

Ford Electronic Stability Control

Το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC) εμπερικλύει μια σειρά τεχνολογιών που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να έχετε μεγαλύτερο έλεγχο του αυτοκινήτου σας και να είστε πιο ασφαλείς. Για παράδειγμα, αισθητήρες παρακολουθούν συνεχώς την ταχύτητα κάθε επιμέρους τροχού, τον «ρυθμό εκτροπής» του αυτοκινήτου (τη γωνία και την κατεύθυνση του) και τη γωνία διεύθυνσης. Εάν πρέπει να στρίψετε απότομα αριστερά ή δεξιά, ίσως για να αποφύγετε εμπόδιο, το ESC ισορροπεί ακριβώς την ισχύ φρεναρίσματος μεταξύ κάθε τροχού και μπορεί επίσης να μειώσει την ισχύ από τον κινητήρα. Αυτό βοηθά στην αντιμετώπιση της υποστροφής και της υπερβολικής μετατόπισης, καθιστώντας το αυτοκίνητό σας πιο σταθερό και πιο εύκολο για εσάς να το ελέγχετε. Το ESC και το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης μπορούν επίσης να μειώσουν τον κίνδυνο στροβιλισμού των τροχών σε υγρές ή παγωμένες συνθήκες

Top