Διαμόρφωση Ζητήστε Test Drive Δίκτυο Ford Κλείσιμο ραντεβού Ask Ford
Home > Shop > Explore > Τεχνολογίες > Ασφάλεια και προστασία > Σύστημα προστασίας από ανατροπή

Σύστημα Προστασίας από Ανατροπή

Συνεχής προστασία

Το σύστημα προστασίας από ανατροπή παρακολουθεί το όχημα και εντοπίζει επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης που θα μπορούσαν να το οδηγήσουν σε ανατροπή . Το σύστημα στη συνέχεια ενεργοποιεί τον ηλεκτρονικό έλεγχο ευστάθειας για να παρέμβει, να ελέγξει την ταχύτητα και να αποκαταστήσει τη σταθερότητα του.

Διαθέσιμο στα

Top