ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;

Πληκτρολογήστε την ερώτησή σας…
Home > Shop > Explore > Τεχνολογίες > Ασφάλεια και προστασία > Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης με πεζό

Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης με Πεζό

Το σύστημα αυτό βοηθάει στην ανίχνευση πεζού

Αυτή η τεχνολογία σαρώνει τον δρόμο με σκοπό την ανίχνευση οχημάτων και πεζών, ώστε να σας προειδοποιήσει για την παρουσία τους μπροστά από το όχημά σας. Αν δεν ανταποκριθείτε, το σύστημα ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα, μειώνοντας τη σοβαρότητα των ατυχημάτων και βοηθώντας σας να τα αποφύγετε εντελώς.

Top