Ρωτήστε τον Εικονικό Βοηθό μας και λάβετε άμεσα απάντηση στην ερώτησή σας.

FORD EXPLORER® ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • Πρόγραμμα Χρηματοδότησης MyFord – Χαμηλό επιτόκιο
  Ford Mustang Mach-E

  Πρόγραμμα Χρηματοδότησης – MyFord

  Η Ford σας προσφέρει το πρόγραμμα χρηματοδότησης Ford Finance MyFord 299 για την αγορά του καινούριου σας Ford, με προκαταβολή από 20% και διάρκεια χρηματοδότησης έως 60 μήνες.

  Eπιτόκιο1 2,99%

  60 Μηνιαίες Δόσεις 710,32€
  Αξία Αυτοκινήτου2,3
  48.700€
  Προκαταβολή 9.740€
  Ποσό χρηματοδότησης 38.960€
  Έξοδα Εγκρίσεως Δανείου
  280€
  Σ.Ε.Π.Π.Ε. (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης) 4,0%
  next
  prev

  Σημαντικές Πληροφορίες

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Φυσικά Πρόσωπα.

  1 Ετήσιο Ονομαστικό Επιτόκιο πλέον εισφοράς 0,6% του Ν. 128/1975.

  2 Ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή πώλησης Explorer Style RWD, 77kWh  286PS. Δεν περιλαμβάνει τυχόν όφελος προωθητικού προγράμματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προωθητικά προγράμματα Ford, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε έναν Επίσημο Έμπορο Ford.

  3 Aνώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή πώλησης βάσει υπολογισμού ρύπων επιπέδου μέτρησης WLTP.

  Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για τις τρέχουσες τιμές παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από τους Επισήμους Εμπόρους Ford.

  Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του δανείου.

  Στο τέλος του προγράμματος, εφόσον έχουν εξοφληθεί όλες οι δόσεις, η κυριότητα του αυτοκινήτου μεταβιβάζεται σε σας.

  Η χρηματοδότηση χορηγείται εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως αυτές καθορίζονται από την Τράπεζα. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ τυχόν έκτακτη τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων ή και μελλοντική διακοπή των προγραμμάτων είναι στην διακριτική ευχέρεια της Ford Motor Hellas.

Top